Wat is verhuurderheffing?

De verhuurdersheffing is een belasting op sociale huurwoningen. De heffing leverde de staatskas 1,8 miljard euro op in 2020, Sinds 2013 is er zelfs totaal al bijna 12 miljard opgebracht, bijna helemaal door woningcorporaties.

Wie betaalt verhuurderheffing?

De verhuurder is verantwoordelijk voor de betaling van verhuurderheffing. Dit is slechts het geval wanneer de verhuurder meer dan 50 huurwoningen bezit, waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens. De verhuurder is verplicht om aangifte te doen en waarschijnlijk verhuurderheffing te betalen.

Hoe werkt de verhuurderheffing?

De verhuurdersheffing is van toepassing op verhuurders die op januari meer dan 50 huurwoningen bezitten en waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan de huurtoeslaggrens van € 763,47 (2022). In het kader van gereguleerde oftewel sociale huurwoningen wordt deze berekend over de waarde van die woning.

Hoe maak je bezwaar tegen verhuurderheffing?

Als je het niet eens bent met de heffing, kan je schriftelijk bezwaar maken door aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

  • binnen 6 weken nadat u het verschuldigde bedrag op uw aangifte heeft betaald,
  • voor de datum die op de naheffingsaanslag of de beschikking staat

Stuur het bezwaar naar:

Belastingdienst/kantoor Doetinchem t.a.v. Verhuurderheffing Postbus 9001 6800 DB Arnhem