Wat is medehuurschap en wat zijn de voorwaarden?

Medehuurschap: wat houdt het in en wat zijn de voorwaarden?

Wanneer je samenwoont met iemand in een huurwoning, kan het voordelig zijn om medehuurderschap aan te vragen. Dit betekent dat de medebewoner dezelfde rechten en plichten heeft als de hoofdhuurder. Maar wanneer is iemand eigenlijk medehuurder?

Automatisch medehuurder

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de hoofdhuurder ben je automatisch medehuurder. Dit betekent dat je, zolang je samen in de huurwoning woont, dezelfde rechten en plichten hebt als de hoofdhuurder.

Rechten en plichten van een medehuurder

Een medehuurder is net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs en heeft recht op huurbescherming. Dit betekent dat de medehuurder niet zomaar uit de woning kan worden gezet, zelfs niet als de hoofdhuurder de woning verlaat. In dat geval kan de medehuurder het huurcontract overnemen.

Medehuurschap aanvragen

Ook als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, is het mogelijk om medehuurderschap aan te vragen bij de verhuurder. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De partner kan zelfstandig de huur betalen;
  • De partner kan een huisvestingsvergunning voor de woning krijgen;
  • De partner wil momenteel geen hoofdhuurder worden;
  • De woning is minimaal twee jaar het hoofdverblijf van de partner en partner en hoofdhuurder hadden gedurende deze periode een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden'.

Afwijzing van medehuurschap

Als de verhuurder niet binnen drie maanden schriftelijk akkoord gaat met de aanvraag voor medehuurschap, dan kan medehuurschap bij de rechter worden afgedwongen. De rechter kan het verzoek echter afwijzen als de partner nog geen twee jaar een huishouding voert met de huurder of als de partner niet genoeg verdient om redelijkerwijs de huur te kunnen betalen.

Kortom, medehuurschap kan in sommige gevallen voordelig zijn en het is mogelijk om dit aan te vragen als je aan de gestelde voorwaarden voldoet.