Wat is het woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) ook wel puntensysteem genoemd is een systeem dat is ontworpen om te helpen bij het bepalen van een redelijke huurprijs voor een huurwoning. Het wordt gebruikt voor sociale huurwoningen. Bij huizen met meer punten mogen verhuurders een hogere huurprijs rekenen.

De WWS wordt ook gebruikt om te bepalen of een woning binnen de vrije sector valt. Woningen in de vrije sector zijn niet onderworpen aan punten of maximale huurprijzen.

Als er een geschil ontstaat tussen huurders en verhuurders over de hoogte van de huur, beoordeelt de Huurcommissie of het gevraagde bedrag redelijk is op basis van het Woningwaarderingssysteem.

Een huurder kan het woningwaarderingssysteem gebruiken om te controleren of hij het recht heeft om een huurverhoging te weigeren of dat hij recht heeft op een huurverlaging.

Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning 2022?

De puntentelling voor zelfstandige en onzelfstandige woningen is vastgelegd in Bijlage I van het /Besluit huurprijzen woningen/.

Een huis krijgt een punten toegekend (WWS-punten). Zelfstandige en onzelfstandige woningen hebben aparte puntensystemen.

Vanaf 2018, Een woning tot en met 142 punten die je huurt behoort sowieso tot de gereguleerde sector, oftewel sociale huurwoningen, omdat de geachte redelijke huur de liberalisatiegrens niet overschrijdt.

Als er minder dan de maximale huur die bij het aantal punten hoort wordt berekend, kan een woning met meer dan 142 punten ook tot de gereguleerde sector behoren. Er wordt gekeken naar de daadwerkelijke aanvangshuur, als criterium.

Als iemand in een sociale huurwoning woont, wordt het huis waarin hij woont beoordeeld en punten toegekend door de WWS. Hoe hoger het aantal punten dat een huis heeft, hoe hoger de kwaliteit van een woning, dus ook de huur die de verhuurder wettelijk mag vragen.

WWS berekent punten door naar een aantal verschillende dingen te kijken, waaronder:

 • Oppervlakte van alle vertrekken: 1 punt per m² Onder vertrekken worden verstaan: woonkamer, andere kamers(2), keuken, badkamer endoucheruimte. Andere ruimten, zoals schuren, zolders, kelders, wasruimten, bijkeukens, garagesen bergingen, gang, (speel)hal en verkeersruimten, waaronder begrepen de totale oppervlakte vanoverlopen, tellen niet mee als vertrekken.
 • De totale oppervlakte van de overige ruimtes (berging, zolder, garage) bedraagt 3/4 punt per m².
 • Verwarming: 2 punten per verwarmd vertrek (1,5 punt voor stadsverwarming), 1 punt voor overige ruimtes
 • Energieprestatie
 • Keuken
 • Sanitaire voorzieningen
 • Privé-buitenruimten (tot 25 m² 2 punten. Zijn er geen buitenruimtes dan volgt een aftrek van 5 punten, dus een verschil van 7 punten)
 • De WOZ Waarde is een aantal punten gelijk aan dit bedrag gedeeld door € 8747.
 • WOZ-waarde gedeeld door het aantal vierkante meters van de vertrekken en overige ruimtes.: een aantal punten gelijk aan dit bedrag gedeeld door € 135.

We berekenen het aantal punten aan de hand van drie manieren:

 • Rechtstreeks
 • Via de WOZ-waarde
 • Via de WOZ-waarde per vierkante meter.

Niet genoemde aspecten tellen alleen mee via de WOZ-waarde en de WOZ-waarde per vierkante meter.

Bijvoorbeeld de woningtype zoals een eengezinswoning of appartement, de aanwezigheid van een lift, en de locatie van de woning, inclusief voorzieningen in de omgeving zoals winkels en openbaar vervoer.

Huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel

Het puntentotaal van een woning komt overeen met een maximale huurprijs volgens de tabellen die deel uitmaken van de bijlagen bij de /Uitvoeringsregeling huren woonruimte/, die jaarlijks wordt vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Huurprijzen die hier boven vallen worden gezien als onredelijk. Er zijn aparte tabellen voor zelfstandige en onzelfstandige woningen.

De maximale huur is niet helemaal evenredig met het aantal punten: tot 80 punten vertegenwoordigt een punt ongeveer € 4,79 per maand huur, terwijl voor alles daarboven het tot € 5,26 per punt, per maand gaat.

Betaal ik te veel huur?

Je kunt de huurprijs controleren op de website van de Wooncommissie. Hiermee bereken je precies hoeveel punten voor een sociale huurwoning of -kamer.

Omdat sommige aspecten van een huis kunnen veranderen, bijv: de hoogte van de WOZ-waarde. Hierdoor varieert het aantal punten en de maximale huurprijs van jaar tot jaar.

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/nieuwe-huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte