Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep van vrijwilligers die vaak in in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen wonen zoals een flatgebouw of appartementencomplex. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle huurders en kunnen zaken als huur, renovatie en reparatie beïnvloeden.

De meest voorkomende bewonerscommissies hebben typische bestuursfuncties zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden hebben meestal vaak diverse achtergronden, verschillende opleidingsniveaus, ambities en capaciteiten.

Bewonerscommissies zijn vaak aangesloten bij een grotere huurdersorganisatie, vaak per verhuurder. Deze grotere organisaties hebben meestal de rechtsvorm van een Vereniging. Dit noemen we meestal een huurderskoepel. In de grote steden zijn er soms ook huurdersorganisaties per stadsdeel of wijk, waarin commissies van meerdere woningcorporaties aanwezig zijn.

Wat doet een bewonerscommissie?

De taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van de woningen te bespreken. Een voordeel van het hebben van een bewonerscommissie is dat zij ervoor kunnen zorgen dat complexe vraagstukken en klachten snel en efficiënt gecommuniceerd kunnen worden naar de betreffende woningcorporatie. Bewoners kunnen gemakkelijk in contact komen met de woningcorporatie over suggesties, onderhouds- en leefbaarheidsprojecten. Ook kan de woningcorporatie afspraken maken met bewoners over het opvolgen van deze suggesties.

Hoe richt je een bewonerscommissie op?

Om een bewonerscommissie te starten, heb je alleen een paar bewoners nodig om zich te verenigen. Nadat ze zichzelf hebben georganiseerd en hebben besloten aan welke activiteiten ze gaan werken, moeten ze ook een afspraak maken over hoe dingen worden gedaan als het gaat om de medebewoners die in het complex wonen bij het werk te betrekken. Dit laatste is van belang om te kunnen voldoen aan de normen van de Overlegwet Wat belangrijk is om te weten, een bewonerscommissie hoeft geen organisatie met een rechtsvorm te zijn. Als bewonerscommissie kun je een beroep doen op de rechten uit de Overlegwet.

Wat zijn de rechten van een huurder in een bewonerscommissie?

Informatierecht

De verhuurder of woningcorporatie is verplicht te informeren over beslissingen die van belang zijn voor het huurcontract. De verhuurder of woningcorporatie moet bijvoorbeeld informeren over gepland onderhoud of een huurverhoging.

Overlegrecht

Je ontmoet de verhuurder minstens één keer per jaar, als het nodig is meerdere keren per jaar. Iijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen van de verhuurder(s) of woningcorporatie.

Adviesrecht

Je hebt het recht om de verhuurder of woningcorporatie te adviseren over beslissingen.

Agenderingsrecht

Je kunt voor elke vergadering onderwerpen op de agenda zetten. Huurdersorganisaties hebben ook recht op een kostenvergoeding. Bijvoorbeeld het huren van een ruimte waar het overleg plaatsvond.

Wat zijn de verschillen in een huurdersorganisatie en een bewonerscommissie?

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies behoren tot organisaties door huurders. Zo bezien vertegenwoordigen ze allebei huurders. Het verschil is dat een ‘huurdersorganisatie’ formeel is georganiseerd en meer bewoners vertegenwoordigt dan een ‘woonorganisatie’.

Huurdersorganisaties zijn in een groter gebied actief. Dit geeft hen vervolgens de mogelijkheid om met de woningcorporatie te praten over beleid dat alle huurders in hun werkgebied raakt. Bijvoorbeeld, toewijzing van huisvesting, servicekostenbeleid, onderhoudsplan (dus hoe het gebouw onderhouden en schoon wordt gehouden), investeringsprogramma en het huurverhogingsbeleid.

Bewonerscommissies richten zich specifiek op de belangen van huurders in hun eigen complex. Dit gaat vaak over de leefbaarheid. Klachten over servicekosten, onderhoud en huurprijzen zijn allemaal zaken die vaak op de agenda van een bewonerscommissie staan. Ook kunnen zij overleggen met de verhuurder over zaken die het complex aangaan.

De term ‘bewonerscommissie’ verwijst vooral naar huurders van een woningbouwvereniging of woningcorporatie.

Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak ‘huurdersvereniging’ of ‘bewoners(belangen)vereniging’. Huurdersorganisaties, huurdersverenigingen en bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de Woonbond.