Wat gebeurt er bij huurachterstand?

Als je de huur van je woning niet op tijd of niet volledig betaalt, krijg je een huurachterstand. Als dit regelmatig gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor je huurovereenkomst en zelfs leiden tot het einde van je contract en je uit je huis worden gezet.

Je huurt een woning maar kunt de huur niet meer betalen

Als je de huur niet betaalt, krijg je huurachterstand. Hierdoor ben je niet aan je verplichtingen voldaan en heb je niet goed opgeleverd wat afgesproken was. De verhuurder heeft hierdoor het recht om het contract op te zeggen en de huurovereenkomst te beëindigen.

Ze kunnen het contract ook laten ontbinden. Bij ontbinding, kan de verhuurder je direct uit je huis zetten, ongeacht hoe lang je nog had moeten blijven. Hiervoor moeten ze naar de rechter, omdat alleen de rechter besluit over ontbinding.

Meestal beslist de rechter om het contract te ontbinden als de huurachterstand langer dan 3 maanden is. Naast het niet betalen van de huur, kan ook het regelmatig te laat betalen ertoe leiden dat de verhuurder het contract opzegt.

Wat kan ik doen als ik zelf een huurachterstand heb

Neem zo snel mogelijk contact op met je verhuurder. Probeer samen een oplossing te vinden, eventueel een betalingsregeling. Het is Belangrijk is om actie te ondernemen en niet te wachten tot het probleem groter wordt. Probeer zo snel mogelijk de achterstand in te lopen, om problemen met je verhuurder en eventueel een uitzetting te voorkomen.

Hulp van de gemeente

In sommige gevallen kan de gemeente je helpen met een lening, waarmee je je huurachterstand kunt betalen. Als je nog meer schulden hebt, neem dan contact op met de gemeente over schuldhulpverlening. Ze kunnen je helpen met je schulden oplossen en eventueel bemiddelen in het maken van betalingsafspraken met je verhuurder zodat je in je woning kunt blijven wonen.

Betalingsregeling

Je verhuurder hoeft niet per se mee te werken aan een betalingsafspraak, maar als ze niet meewerken probeer het huurbedrag dan toch zo snel mogelijk te betalen, zelfs als je het niet in één keer kunt betalen. Dit laat zien dat je er alles aan doet om de schuld af te lossen en het wordt dan in ieder geval minder. Hierdoor kan je verhuurder het huurcontract ook niet direct stopzetten.

Komen er extra kosten bij huurachterstand?

Ja, als je je huur niet op tijd betaalt, mag je verhuurder extra kosten in rekening brengen. Je krijgt hierover een betalingsherinnering en dan heb je 14 dagen om te betalen. Als je niet binnen die 14 dagen betaalt, moet je buitengerechtelijke incassokosten betalen.

Hoeveel achterstand mag je hebben?

Als je 3 maanden huurachterstand hebt, wordt het huurcontract vaak door de rechter stopgezet. Als je regelmatig te laat betaalt, kan de rechter deze termijn verkorten.

Bij hoeveel maanden huurachterstand volgt een uitzetting?

Er is geen vaste regel wanneer uitzetting daadwerkelijk plaatsvindt. De rechter zal vaak jouw huurcontract beëindigen als je 3 maanden of langer achterloopt met betalen, of als je regelmatig te laat betaalt. Als dit gebeurt, moet je je huis verlaten.