Wat betekent kikplicht?

Verplichtingen van huurder en verhuurder

Wanneer je als huurder een gebrek in je huurwoning constateert, ben je verplicht om dit direct te melden aan de verhuurder. Dit wordt de 'kikplicht' genoemd. Door het melden van het gebrek kan de verhuurder zo snel mogelijk het probleem oplossen. Als huurder heb je dus een verantwoordelijkheid om problemen op te merken en te melden aan de verhuurder.

Consequenties van niet nakomen van de kikplicht

Als je als huurder je kijkplicht niet nakomt en het gebrek niet meldt, kun je aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van je nalatigheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gebrek erger is geworden doordat het niet op tijd is gemeld. De verhuurder kan de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan, op jou als huurder verhalen.

Verplichting van verhuurder om gebrek op te lossen

De verhuurder heeft een verplichting om het gebrek in de huurwoning op te lossen. Ook als je als huurder de kijkplicht niet nakomt en het gebrek niet meldt, moet de verhuurder het probleem oplossen. De verhuurder kan je echter wel aansprakelijk stellen voor de extra kosten die zijn ontstaan door je nalatigheid.

Wat is een gebrek?

Een gebrek is iets kapot of verkeerd aan je huis waar jij niets aan kunt doen. Als de woning niet meer goed werkt, is dat een gebrek. De huisbaas moet dit dan repareren. Het kan bijvoorbeeld gaan om schimmel, een kapotte verwarming of lekkage. Als de huurder zelf iets kapot maakt, bijvoorbeeld omdat hij de kamer niet goed lucht, dan is het geen gebrek en moet hij het zelf repareren.

Gevolgen van niet nakomen van verplichting door verhuurder

Als de verhuurder zijn verplichting om het gebrek op te lossen niet nakomt, kun je als huurder naar de rechter stappen om te eisen dat de verhuurder alsnog het probleem oplost. Dit wordt ook wel 'nakoming' genoemd. De rechter kan dan de verhuurder dwingen om het gebrek te herstellen.

Conclusie

Het is dus belangrijk om als huurder het gebrek in de huurwoning direct te melden aan de verhuurder. Als je dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor je aansprakelijkheid voor eventuele schade en voor het vergoeden van kosten. Als verhuurder is het belangrijk om de verplichting om het gebrek op te lossen na te komen. Mocht de verhuurder hier niet aan voldoen, kan de huurder naar de rechter stappen.