Wat betekent huursombenadering?

Bij het bepalen van de waarde van vastgoed zijn er verschillende methoden die kunnen worden gebruikt. Eén van de meest voorkomende methoden is de huursombenadering, die vooral populair is bij commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkels en appartementencomplexen.

Wat is de huursombenadering?

De huursombenadering is een methode om de waarde van vastgoed te bepalen op basis van de huuropbrengsten. Bij deze benadering wordt de totale jaarlijkse huur van het object vermenigvuldigd met een factor om de waarde van het object te bepalen. Deze factor wordt de "kapitalisatiefactor" genoemd.

Hoe werkt de huursombenadering voor huurhuizen?

Voor huurhuizen kan de huursombenadering worden gebruikt om de waarde van het vastgoed te bepalen op basis van de totale jaarlijkse huurinkomsten die worden gegenereerd door alle huureenheden in het pand.

Bij deze benadering wordt de totale jaarlijkse huur van alle huureenheden in het pand opgeteld. Vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor om de waarde van het vastgoed te bepalen.

Hoe wordt de kapitalisatiefactor bepaald?

De kapitalisatiefactor is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de locatie van het object, de kwaliteit van de huurders, de looptijd van de huurovereenkomsten en de algemene economische omstandigheden.

Om de kapitalisatiefactor te bepalen, wordt vaak gekeken naar vergelijkbare panden in dezelfde regio en met vergelijkbare kenmerken. De verkoopprijzen van deze vergelijkbare panden worden vervolgens gedeeld door de totale jaarlijkse huurinkomsten om de kapitalisatiefactor te berekenen.

Voor- en nadelen van de huursombenadering

Een voordeel van de huursombenadering is dat het een eenvoudige en snelle methode is om de waarde van vastgoed te bepalen. Het is met name geschikt voor commercieel vastgoed, waarbij de huuropbrengsten vaak de belangrijkste factor zijn die de waarde van het object bepalen.

Een nadeel van de huursombenadering is dat het geen rekening houdt met andere factoren die van invloed zijn op de waarde van vastgoed, zoals onderhoudskosten, leegstand en lokale marktomstandigheden. Bovendien kan de kapitalisatiefactor sterk variëren, afhankelijk van de factoren die worden gebruikt om deze te berekenen.