Wanneer val ik onder een uitzonderingsregeling van huurverhoging bij een hoger inkomen?

Als je chronisch ziek bent of een beperking hebt, hoeft je huur niet meer te stijgen als je meer verdient. Maar hiervoor moet je wel aan bepaalde regels voldoen.

Heb jij of iemand in je gezin een chronische ziekte of beperking? En wil je verhuurder jou maandelijks 50 of 100 euro extra laten betalen voor de huur? Dan kun je misschien bezwaar maken.

Er is een uitzonderingsregeling voor huishoudens waar iemand met een ziekte of beperking woont. Als jij of iemand in je huis aan een van de volgende voorwaarden voldoet, kun je dit regeltje gebruiken.

Geen huurverhoging voor gehandicapten of chronisch zieken

Als je chronisch ziek of gehandicapt bent, hoef je geen hogere huur te betalen als je meer inkomen krijgt. Maar er zijn een paar dingen waar je aan moet voldoen:

  • Iemand in je huis moet minstens 10 uur per week verzorging of verpleging thuis krijgen en dat minimaal een jaar.
  • Iemand in je huis moet mantelzorg krijgen en een ander lid van het huishouden moet de mantelzorger zijn.
  • Iemand in je huis moet in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen.
  • Iemand in je huis moet hulp nodig hebben bij dagelijkse dingen.
  • Je woning moet aangepast zijn aan de handicap van de persoon met een beschikking en je moet dat kunnen bewijzen.
  • Als iemand in je huis blind is, dan hoef je ook geen hogere huur te betalen. Je moet dan wel een verklaring van een dokter laten zien.

Geen uitzondering meer voor grote huishoudens en senioren sinds 2022

Sinds 2022 geldt er geen uitzondering meer voor huishoudens met 4 of meer personen en huishoudens met 1 of meer senioren in de AOW. Dit komt omdat:

  • Huishoudens met meer personen hebben een hoger inkomensgrens dan huishoudens met 1 persoon;
  • De inkomenslimiet voor alle huishoudens is verhoogd;
  • huishoudens met veel personen moeten voldoen aan hogere inkomensgrenzen voor huishoudens met meer personen.

Met de nieuwe inkomensgrenzen moeten huishoudens met een inkomen boven die limiet, waaronder ook senioren, in staat zijn de hogere huurverhoging te betalen. AOW'ers houden bij hetzelfde inkomen meer over dan mensen die nog niet op AOW-leeftijd zijn, omdat zij minder inkomstenbelasting betalen in de eerste belastingschijf.

Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging bij je verhuurder

Heb jij of iemand in jouw huis een chronische ziekte of handicap en wil je verhuurder de huur verhogen omdat jullie meer geld verdienen? Maak dan bezwaar! Laat je verhuurder weten dat jij of iemand in jouw huis chronisch ziek of gehandicapt is en dat ze daarom geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging mogen doen.