Alles over Sociale Huurwoningen

Wat wordt verstaan onder een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning die eigendom is van de overheid of een gemeente en wordt verhuurd aan mensen die het zich niet kunnen veroorloven om een eigen woning te kopen. Sociale huurwoningen kunnen een geweldige optie zijn voor mensen met een krap budget, maar het is over het algemeen goedkoper dan de een huurwoning in de vrije sector

Hoe kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Voor sociale huur van een woningcorporatie gelden voorwaarden. Om in aanmerking te komen, moet je registreren bij een woningbouwvereniging of woningcorporatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een bepaald inkomen moet hebben, of dat de grootte van uw gezin van invloed kan zijn op het type woning waarvoor u in aanmerking komt.

Wat is de inkomensgrens voor sociale huurwoningen in 2022?

Over het algemeen is de inkomensgrens in 2022 tot en met € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens. Voor meerpersoonshuishoudens is dit tot en met € 45.014. Woningcorporaties zijn verplicht om minimaal 85% van het woonaanbod toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 45.014. Dit vershcilt per woningcorporatie.

Waar kan je terecht voor een sociale huurwoning?

In Nederland kan je een sociale huurwoning vinden via een woningcorporatie of woningbouwvereniging. Dit zijn organisaties die jaarlijks duizenden woningen in het hele land beheren zonder winstoogmerk.

Hoe schrijf ik me in voor een sociale huurwoning?

Het aanvragen van een sociale huurwoning kan complex en tijdrovend zijn. Per regio kan het vinden van een sociale huurwoning verschillend zijn. Op de website van uw lokale gemeente kunt u zien welke wooncorporaties of organisaties u kunt raadplegen voor het vinden van een sociale huurwoning. Vervolgens schrijft u zich in bij een wooncorporatie, woningbouwvereniging of een andere organisatie die sociale huurwoningen aanbiedt.

Hoe kan je snel een sociale huurwoning krijgen?

In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. Dit noemen we Urgentie, en is voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als u om medische redenen een nieuwe woning nodig heeft. U vraagt een urgentieverklaring (of voorrangsverklaring) aan bij uw lokale gemeente. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, beslist de gemeente of u voorrang krijgt.

Voorbeelden van urgentieverklaringen

  • Uw gezin is te groot voor uw oude woning
  • Vanwege medische redenen bent u gedwongen om te verhuizen naar een sociale huurwoning.
  • Uw oude huis wordt gesloopt door uw verhuurder.
  • U bent een asielzoeker met een verblijfsvergunning.

Hoe kan ik urgentie krijgen op een woning?

Elke gemeente kan specifieke regels hebben om te bepalen wie voor voorrang in aanmerking komt. Deze voorrangsregels kunt u vinden in een huisvestingsverordening. Heeft uw gemeente er geen? Dan kan de woningbouwvereniging zelf voorrangsregels maken. Voor het meeste zekerheid, kunt u dit navragen bij uw locale gemeente.