Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Wil je weten hoeveel je huur in 2023 gaat stijgen? Hier heb je de informatie die je nodig hebt. Gelukkig is het gemakkelijk om uit te rekenen hoeveel je maximaal moet betalen voor je huur.

Wat is de maximale huurverhoging in 2023

In 2023 mag de verhuurder meer huur vragen. Voor huurwoningen in de vrije sector mag de huur in 2023 maximaal 4,1% duurder worden.

Huurverhoging sociale huurwoningen tot 1 juli 2023

Tot 1 juli 2023, blijven de regels voor het verhogen van de huur in sociale huurwoningen hetzelfde als nu.

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 mag je verhuurder de huur omhoog doen.

De huur mag maximaal 3,1% hoger worden als je meer dan €300 per maand betaalt, of maximaal €25 hoger als je minder dan €300 betaalt.

Het maakt niet uit hoeveel je verdient. Dit geldt voor mensen die een aparte woning huren, zoals een eengezinswoning, appartement, studio of bungalow.

Meer huurprijsverhoging voor mensen met een hoger inkomen die een sociale huurwoning huren

Als je een appartement, eengezinswoning of andere soort zelfstandige woning huurt en je verdient een hoog inkomen of middeninkomen, mag de verhuurder de huur meer verhogen dan andere huurders. Het bedrag hangt af van hoeveel je verdient. Zelfs als iemand uit jouw huishouden AOW krijgt, kan de huur meer stijgen.

Vanaf 1 juli 2023 kun je meer huur betalen voor je kamer, woonwagen of plek waar je woonwagen staat (maximaal 3,1%)

Vanaf 1 juli 2023 mag je verhuurder de huur van je kamer, woonwagen of standplaats met maximaal 3,1% verhogen. Tot 1 juli 2022 kon je verhuurder de huur met 2,3% verhogen.

Het maakt niet uit hoeveel je verdient, en je verhuurder mag niet naar je inkomen vragen bij de Belastingdienst.”

Vanaf 1 januari 2023 mag je verhuurder maximaal 4,1% huurverhoging vragen voor een woning in de vrije sector. Het besluit om de huur te verhogen werd op 20 december 2022 goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Huurprijs voor vrijesectorwoningen stijgt in 2023 maximaal naar 4,1%

Vanaf 1 januari 2023 mag je verhuurder maximaal 4,1% huurverhoging vragen voor een woning in de vrije sector. Het besluit om de huur te verhogen werd op 20 december 2022 goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Verhoging huur vrije sector aan lonen gekoppeld

Vanwege een verandering in de wet, is de huurverhoging voor de vrije sector nu verbonden aan hoeveel het salaris verandert in plaats van de inflatie. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%, maar het salaris steeg slechts 3,1%. De huur voor vrijesector woningen mag in 2023 met maximaal 4,1% omhoog. Dit is berekend door 3,1% (hoeveel het loon is gestegen) te verhogen met 1%.

In 2023 mag de huur voor een ligplaats voor een woonboot maximaal met 4,1% omhoog.