Mag mijn verhuurder zomaar het huurcontract opzeggen?

Nee, je verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen. Daarvoor moet hij een goede reden hebben, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of achterstand in huurbetaling. Het maakt niet uit of je een vast of tijdelijk huurcontract hebt.

Redenen waarom je verhuurder de huur kan opzeggen:

Als je achterloopt met huurbetaling

Dit betekent dat je al 1 of meer maanden geen huur hebt betaald. Je verhuurder zou naar de rechter kunnen stappen en het huurcontract kunnen laten stopzetten.

Als je overlast geeft in je huurwoning

Bijvoorbeeld als je veel lawaai maakt. Je verhuurder zou naar de rechter kunnen stappen en het huurcontract kunnen laten stopzetten.

Als je verhuurder de woning weer nodig heeft na een bepaalde tijd

Als je een huurcontract met een diplomatenclausule hebt, betekent dit dat je verhuurder na een bepaalde tijd weer terug wil komen in de woning. Dan moet jij eruit. Je verhuurder heeft dit afgesproken met je in het huurcontract.

Als je verhuurder de woning zelf nodig heeft

Bijvoorbeeld na een scheiding.

Als je het niet eens bent met veranderingen in het huurcontract

Als je het niet eens bent met veranderingen in het huurcontract, zoals een hogere huur na groot onderhoud.

Als er bouwplannen zijn op de plek van je huurwoning

Als je verhuurder op de plek van je woning iets anders wil bouwen, moet de gemeente dit eerst goedkeuren.

Welke rechten heb je als je verhuurder de huur opzegt?

Dat hangt af van het soort woning dat je huurt, of je een tijdelijk of vast huurcontract hebt en hoe lang je al in de woning woont. Bijvoorbeeld, bij een tijdelijk huurcontract is de opzegtermijn minimaal 1 maand en bij een vast huurcontract is de opzegtermijn 3 tot 6 maanden. Kijk op de website van het Juridisch Loket om te zien welke rechten je hebt als je verhuurder de huur opzegt.