Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Rentsy , zoals deze beschikbaar is gesteld door Rentsy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rentsy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rentsy.

Geen garantie op juistheid

Rentsy toont producten en diensten van verschillende partners. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij deze partners, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze partners dit niet tijdig doorgeven aan Rentsy. Rentsy houdt de wijzigingen van het aanbod van haar partners zo goed mogelijk bij.

Rentsy streeft naar een zo actueel mogelijk aanbod. Rentsy heeft de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op en/of de inhoud van Rentsy onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Rentsy stelt bezoekers in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Rentsy doen dat geheel op eigen risico.

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Rentsy zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Rentsy geen direct invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of priv├ę informatie vragen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Rentsy op deze pagina.